posted by caswc 2019. 10. 4. 23:49

https://freegame-mugen.jp/grandprix_2016.html

 


2016년 프리게임 몽현 수상작

 


대상 : 뉴 슈퍼후크 걸

 

 


금상 : 라하와 마법의 학원

 


은상 : 라하와 이치의 마법생

 

 


동상 : 4국지대전
 

 


입선(번역작만)
코코로의 마음

 

댓글을 달아 주세요