posted by caswc 2019. 10. 4. 23:31

https://freegame-mugen.jp/grandprix_2011.html
프리게임 사이트 [프리게임 몽현 2011년] 수상작

 

 대상 : NOeSIS

 


금상 : 마을에서 소문난 백작님

 


은상 : 빛의 눈

 

 


동상 : 뱅가드 프린세스


입선(번역작만)

 

 


정체소녀

댓글을 달아 주세요