posted by caswc 2019. 10. 4. 23:38

https://freegame-mugen.jp/grandprix_2013.html


2013년 프리게임 몽현 수상작

 


대상 : 세븐스 코스트

 

 


금상 : 마법소녀

 


은상 : 흔해빠진 별의 종말기 NextPhase

 

 


대상 : 덴샤
 
입선(번역작만)

 


안개비가 내리는 숲

 

 


클로에의 레퀴엠

 


우타호노타타리2

 


기억소녀 더 엔드

댓글을 달아 주세요